Zavolajte nám (Po-Pi 8-16)

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Dovido s.r.o., so sídlom Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, IČ: 52298434, DIČ: SK2120973173, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 36234 / S., Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nostre.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj "údaje") sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť.
V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov ( "Zásady") by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás
zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.
 

 

1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1. Kategórie osobných údajov

 

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti na tom, ktoré z našich služieb využívate.

 

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 

 

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

 

 

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 

 

1.2. Účely spracovania osobných údajov:

 

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patrí:

 

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, e-mailu, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. Účtovné doklady).

 

Zákaznícka podpora. Na zabezpečenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe potrebného splnenie týchto zmlúv.

 

Komunikácia. Zozbierané údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jeho individuálneho prispôsobenia. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením Vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky či reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie.

 

Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligence, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovanie osobné údaje v anonymizovanej podobe.

 

 

 

Newsletter na e-mail (obchodné oznámenia)

 

Zasielame vám komerčné oznámenia týkajúce sa podobných produktov, ktoré ste si kúpili.

Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maily. Na odhlásenie z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis alebo povereníka na ochranu osobných údajov.

V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať. Začneme je opäť využívať, ak sa zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

 

Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali, podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených v komerčnej komunikácii, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

 

Máte právo kedykoľvek bezplatne namietať proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

 

 

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Dovido s.r.o., a to za účelom zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok Dovido s.r.o. a na účely internetovej reklamy spoločnosti Dovido s.r.o. ..

 

Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

 

1.3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované iba ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo ak ste vopred vyslovili súhlas.

 

a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov

b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie kúpnej zmluvy;

c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy;

d) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte;

e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát;

f) tretím stranám, napr. súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretie akejkoľvek zmluvy s vami;

g) verejným orgánom (napr. polícia);

h) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi.

 

Ak tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovanie osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

2. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

 

  1. a) V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených i nedokončených objednávkach. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete tiež spravovať svoje osobné údaje.
  2. c) Ak si neželáte založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, možno v našom e-shope tiež nakúpiť bez registrácie, t. j. Ako nečlen.

 

3.1. Zabezpečenie osobných údajov

 

  1. a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovaniu.
  2. b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie zhody systémov s nariadením GDPR.
  3. c) Prístup do vášho zákazníckeho účtu je možný len po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje nechali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými užívateľmi. Dovido s.r.o. nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu Dovido s.r.o. priamo spôsobilo.

 

3.2. Obdobie spracovania

 

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

 

 

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

 

4. Práva dotknutých osôb

 

a) Ak spracovávame vaše osobné údaje, je možné kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c) Máte tiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo zanonymnené; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Dovido  s.r.o. potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

 

 5. Webové stránky

 5.1. Súbory cookies

 

Naše stránky používajú tzv. Cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači, smartphonu či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

 

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "Cookie tretej strany"). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

 

5.2. Využitie súborov cookies

 

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. "Session cookie", sú zmazané ihneď, akonáhle ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. "Persistent cookie", zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

 

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 

5.3. Odmietnutie súborov cookies

 

Nastavenie použitia cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ho na vami vybrané typy.

 

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie nájdete na nasledujúcich  webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

 

 

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

 

5.4. Odkazy

 

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

 

6. Kontaktujte nás

 

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@nostre.sk

 

Kontakt: Dovido s.r.o.

Štiavnička 561

97681 Podbrezová

 

Zákaznícky servis: 00421222205439 alebo info@nostre.sk

 

7. Účinnost

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 27.6.2022.